Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Συνολική απόθεση Cs-137 στην Ελλάδα μετά το ατύχημα του Chernobyl

Χάρτης Απόθεσης Cs-137[+]

Ο χάρτης αυτός έχει χαραχθεί χρησιμοποιώντας δημοσιευμένη μεθοδολογία [Petropoulos et al., 1996] , με βάση δεδομένα από τη Συλλογή Δεδομένων ΕΜΠ [Simopoulos, 1989]. Τα ίδια δεδομένα παρουσιάζονται επίσης στις ακόλουθες πηγές:

  1. CEC (Commission of the European Communities), Environmental Radioactivity in the European Community 1984 -1985 -1986, Radioactivity Environmental Monitoring programme, EUR 12254 EN Report, Joint Research Centre - Environmental Institute (Ispra), DG XI (Luxemburg), 1989.
  2. CEC (Commission of the European Communities), Radioactivity Measurements in Europe after the Chernobyl Accident, Part II: Fallout and Deposition, Radioactivity Environmental Monitoring program, EUR 12800 EN Report, Joint Research Centre (Ispra), DG XII, 1990.
  3. CEC (Commission of the European Communities), The State of the Environment in the European Community - Overview, Accompanying Document to the Proposal from the Commission of the European Communities for a Community Program of Policy and Action in Relation to the Environment and Sustainable Development, DG XI, 1992.
  4. CEC (Commission of the European Communities), The State of the Environment in the European Community - Overview, COM(92) 23 final, Vol. III, ISSN 0254-1475, ISBN 92-77-42828-7, Brussels (Presented in the 2nd International Conference on the Environment, Rio).
Χάρτης Απόθεσης Cs-137 από το Πρόγραμμα CORINE[+]
Τα δεδομένα αυτά έχουν επίσης χαρτογραφηθεί από το πρόγραμμα CEC DG XI, CORINE Programme 1985 - 1990. Η Συλλογή Δεδομένων ΕΜΠ είναι διαθέσιμη από την Τράπεζα Δεδομένων Radioactivity Environmental Monitoring (REM) Data Bank του Joint Research Centre (JRC) - Environmental Institute.

Μια διαφορετική συλλογή δεδομένων απόθεσης Cs-137 έχει παραχθεί από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ραδιενέργειας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, από τον Δρα. Π. Κριτίδη.