Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ραδιομετρικοί Χάρτες

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας έχει συλλέξει και αναλύσει μια εκτεταμμένη βιβλιοθήκη δειγμάτων εδάφους από τον Ελλαδικό χώρο, το πλήθος των οποίων ξεπερνά τα 2500. Με βάση τις αναλύσεις των δειγμάτων αυτών, , και χρησιμοποιώντας λογισμικό και τεχνικές χαρτογράφησης τα οποία αναπτύχθηκαν από το ίδιο το Εργαστήριο, έχει παραχθεί πλήθος χαρτογραφήσεων ραδιομετρικών μεγεθών.

Στις ιστοσελίδες του Εργαστηρίου παρουσιάζονται χαρτογραφήσεις των ακόλουθων ραδιομετρικών μεγεθών :

Όλοι οι χάρτες είναι διαθέσιμοι σε μεγαλύτερη μεγέθυνση μετά από συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας