Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διδακτορικά που έχουν απονεμηθεί από τον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας

 1. Ευάγγελος Π. Χίνης
  Τίτλος: Πειραματική Εγκατάσταση Προσομοίωσης Φαινομένων Βρασμού σε Υδρόψυκτους Πυρηνικούς Αντιδραστήρες. Εφαρμογή: Μελέτη του φαινομένου της επαναψύξεως ράβδων πυρηνικού καυσίμου
  Έτος: 1994
  Σελίδες: 324 (Παράρτημα σελ. 996)
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 2. Μάριος Ι. Αναγνωστάκης
  Τίτλος: γ-Φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων χαμηλών ραδιενεργειών στην περιοχή χαμηλών ενεργειών
  Έτος: 1998
  Σελίδες: 557, Παράρτημα σελ. 169
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 3. Νικόλαος Π. Πετρόπουλος
  Τίτλος: Θερμοφυσικές ιδιότητες ψυκτικών μέσων πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος: Συγκριτική μελέτη και κώδικες υπολογισμού
  Έτος: 2004
  Σελίδες: 410 Παράρτημα σελ. 308
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 4. Παναγιώτα Κ. Ρούνη
  Τίτλος: Ανίχνευση ιχνοστοιχείων σε δείγματα περιβαλλοντικής σημασίας, με χρήση μεθόδων Πυρηνικής Τεχνολογίας
  Έτος: 2008
  Σελίδες: 543, Παράρτημα σελ. 227
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 5. Δημήτριος Ι. Καράγγελος
  Τίτλος: Ραδιοπεριβαλλοντική και συνακόλουθες εφαρμογές
  Έτος: 2008
  Σελίδες: 610, Παράρτημα σελ. 82
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 6. Δημήτριος Ε. Μητράκος
  Τίτλος: Αριθμητική προσομοίωση πολυφασικής ροής σε διασπορά - εφαρμογή στη δυναμική της ροής σωματιδίων
  Έτος: 2009
  Σελίδες: 219
  Επιβλέπων: Ε.Π. Χίνης
 7. Ανδρέας Α. Νικόγλου
  Τίτλος: Πειραματική Διερεύνηση των ιδιοτήτων των λεπτών φιλμς υγρού κατά την ελεύθερη ροή σε κανάλι Πυρηνικού Αντιδραστήρα Ισχύος
  Έτος: 2010
  Σελίδες: 480, Παράρτημα σελ. 14
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 8. Νικόλαος-Αρσένιος Κ. Παπαδόπουλος
  Τίτλος: Mοντέλα διακίνησης και εναπόθεσης στερεών σωματιδίων ιπτάμενης τέφρας στο περιβάλλον και συνακόλουθες ραδιολογικές επιπτώσεις στη λεκάνη της Μεγαλόπολης
  Έτος: 2010
  Σελίδες: 356, Παράρτημα σελ. 119
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 9. Άγγελος Β. Ευσταθόπουλος
  Τίτλος: Στοιχειακές και ισοτοπικές αναλύσεις ουρανίου σε υγρά δείγματα
  Έτος: 2010
  Σελίδες: 444, Παράρτημα σελ. 22
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 10. Γιώργος Ν. Παπαδάκος
  Τίτλος: Στοχαστικές διαδικασίες και συνακόλουθες ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις ραδιοπεριβαλλοντικών και συναφών εργαστηριακών διαδικασιών
  Έτος: 2012
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος
 11. Κωνσταντίνος Λ. Καρφόπουλος
  Τίτλος: Ανάπτυξη και εφαρμογή μετρητικών τεχνικών για την ανάλυση της φυσικής και της τεχνολογικά επαγόμενης ραδιενέργειας σε οικοσυστήματα
  Έτος: 2012
  Σελίδες: 953, Παράρτημα σελ. 328
  Επιβλέπων: Σ.Ε.Σιμόπουλος

Διδακτορικά υπό εκπόνηση στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας

 1. Νικόλαος Ε. Γαζής
  Τίτλος: Μελέτη και σχεδιοκατασκευή της βασικής μονάδας του Επιταχυντή CLIC του CERN, με έμφαση στις συσκευές μέτρησης και ελέγχου των δεσμών σε περιβάλλον ραδιενεργού υποβάθρου υψηλών ενεργειών
  Ανάθεση Ιούλιος 2009
  Επιβλέπων: Ε.Π. Χίνης
 2. Αικατερίνη-Ελικωνίς Μαρούδη
  Τίτλος: Μοντέλα δοσιμετρικών υπολογισμών στο Οικοσύστημα
  Ανάθεση: Φεβρουάριος 2010
  Επιβλέπων: Μ.Ι. Αναγνωστάκης
 3. Μαρίλια Ι. Σάββα
  Τίτλος: Τεχνικές προσδιορισμού πολύ χαμηλών συγκεντρώσεων ραδιενεργών ιχνοστοιχείων σε δείγματα περιβαλλοντικής σημασίας
  Ανάθεση: Μάιος 2010
  Επιβλέπων: Μ.Ι. Αναγνωστάκης
 4. Νίκη Μ. Λυμπερέα
  Τίτλος: Μελέτη της επανάψυξης υπερθερμανθείσας ράβδου σε διάφορες αρχικές συνθήκες με προσαγωγή ψυκτικού εκ των άνω ή εκ των κάτω, σε κατακόρυφο κανάλι ροής
  Ανάθεση: Νοέμβριος 2012
  Επιβλέπων: Ε.Π. Χίνης