Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ανάλυση φασμάτων

Η αναλυση των γ-φασμάτων πραγματοποιείται με τον κώδικα SPUNAL, ο οποίος έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, κάτω από το Λ/Σ Unix.

Ο κώδικας SPUNAL είναι διαθέσιμος μετά από συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας