Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Συγκέντρωση K-40 στα Ελληνικά επιφανειακά εδάφη

Χάρτης Συγκέντρωσης K-40[+]

Ο χάρτης αυτός έχει χαραχθεί όπως εξηγείται στο [Anagnostakis et al., 1996] , με βάση δεδομένα από τη Συλλογή Δεδομένων ΕΜΠ.

Στα δεδομένα δεδομένα αυτά γίνεται αναφορά στο :

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)
Sources and Effects of Ionizing Radiation: Report to the General Assembly, with Scientific Annexes
ISBN 92-1-142200-0, United Nations, New York, 1993

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.