Αρχική ΣελίδαΧάρτης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

CODES FOR THE CALCULATION OF THERMODYNAMIC AND TRANSPORT PROPERTIES OF NUCLEAR REACTOR COOLANTS

©2003: Petropoulos N.P., PhD Thesis,
Nuclear Engineering Section, Mechanical Engineering School,
National Technical University of Athens, Athens, 2003
  1. Light (Ordinary) Water
  2. Heavy Water
  3. Saturated Sodium Liquid & Vapour
  4. Tritium Oxide (under Construction)

Legal Notices and Privacy Statement, Release Notes, Copyright, Disclaimer