Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Εκπαίδευση στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ο Tομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας δραστηριοποιείται τόσο στην Προπτυχιακή Εκπαίδευση, προσφέροντας συνολικά 12 μαθήματα, όσο και στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, συμμετέχοντας σε 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Στον Τομέα έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα 186 Διπλωματικές Εργασίες και 11 Διδακτορικές Διατριβές, ενώ 4 Διδακτορικές Διατριβές βρίσκονται υπό εκπόνηση.