Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Mid Term Meeting for ZEOGYP BOARD Project (EC Contact No. G1RD-CT-2001-03003) Limelette, Belgium, 21-22 October, 2002.

Natural Radioactivity Content and Radon Exhalation Rate measurements of zeolites

D.J. Karangelos, N.P. Petropoulos, M.J. Anagnostakis, E.P. Hinis and S.E. Simopoulos
Nuclear Engineering Section
Mechanical Engineering Dept
National Technical University of Athens

Προηγούμενο Επόμενο