Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Scuola Superiore di Radoprotezione "CARLO POLVANI" Roma, Italia, October 13, 2000

THE NTUA RADON CHAMBERS AND THE RADIOACTIVITY OF GREEK BUILDING MATERIALS

N.P.Petropoulos, M.J. Anagnostakis, E.P. Hinis and S.E. Simopoulos
Nuclear Engineering Section
Mechanical Engineering Dept
National Technical University of Athens

Προηγούμενο Επόμενο