Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

ERRICCA 2 Kick-Off Meeting London, 25-26 February 2002

LABORATORY FACILITIES ASSOCIATED WITH RADON MEASUREMENTS AT THE NUCLEAR ENG. LABORATORY OF NTUA

D.J.Karangelos, P.K.Rouni, N.P.Petropoulos, M.J.Anagnostakis, E.P.Hinis and S.E.Simopoulos
Nuclear Engineering Section
Mechanical Engineering Dept
National Technical University of Athens

Προηγούμενο Επόμενο