Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Scuola Superiore di Radoprotezione "CARLO POLVANI" Roma, Italia, October 13, 2000

EXHALATION MEASUREMENT METHODOLOGIES: THE ERRICCA BUILDING MATERIALS RADON EXHALATION RATE INTERNATIONAL INTERCOMPARISON

N. Petropoulos, M. Anagnostakis, E. Hinis and S. Simopoulos
Nuclear Engineering Section
Mechanical Engineering Dept
National Technical University of Athens

Προηγούμενο Επόμενο