Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Atomkernenergie-Kerntechnik, 49(1/2):105-106, 1986

ON THE EMANATION OF RADON INTO THE PORES OF A SOLID MATERIAL

S.E.Simopoulos and D.J. Leonidou
Nuclear Engineering Section
National Technical University of Athens

Προηγούμενο Επόμενο