Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Atomkernenergie/Kerntechnik vol. 37 no.4 (1981), p.p. 296-298

Age of Am-Be neutrons to indium resonance in water

Simos E. .Simopoulos and Prof. Demetrios J. Leonidou
Laboratory of Nuclear Engineering, National Technical University
Pattision 42, Athens, Greece

The spatial distribution of the 1.46 eV neutron flux from an Am-Be neutron source in light water was investigated. The age of indium resonance neutrons was measured to be 65.2 ± 1.5 cm2 and their relaxation length 11.33 ± 0.08 cm.

Προηγούμενο Επόμενο