Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Journal of the Institution of Nuclear Engineers, 17(1), 1976, p.p. 171-175

Flux Measurements in an Exponential Pile

S.Simopoulos
Dipl. in Mech. and El.Eng., Assistant NTU, Member of the Greek Techn. Chamber
D.J. Leonidou
PhD, Assistant Prof., NTU, MI NucE.

A detailed set of counting rate measurements has been taken in the exponential facility of the Nuclear Engineering Laboratory at the Athens National Technical University. The results were analyzed to obtain physical magnitudes necessary for basic heterogeneous reactor calculations and also to explain basic reactor physics concepts.

Προηγούμενο Επόμενο