Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

DURACOSYS Conference, Greece, 12-15 September 2010 (CLIC Note 857)

STUDY OF THE SUPPORTING SYSTEM FOR THE CLIC TWO-BEAM MODULE

N. Gazis, G. Riddone, H. Mainaud-Durand
CERN
D.Gudkov, A. Samochkine
JINR
S.Simopoulos, E. Hinis, T. Alexopoulos
NTUA
The Compact Linear Collider (CLIC) study aims at the development of a Multi-TeV e+ e-collider. The micro-precision CLIC structures will have an accelerating gradient of 100 MV/m and will be aligned on so-called girders. The girder construction constrains are mainly dictated by the beam physics and RF requirements. The study of such girders is a challenging case involving material choice, mechanical design as well as prototype fabrication and experimental testing.