Αρχική ΣελίδαΧάρτης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Το ατύχημα του Chernobyl

Το υλικό που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2006: