Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ο Τομέας συμμετέχει προσφέροντας Μαθήματα και υποστηρίζοντας Μεταπτυχιακές Εργασίες στα ακόλουθα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Επίσης, ο Τομέας συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Βιοϊατρική Τεχνολογία", του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών.