Κεντρική σελίδα
Πρύτανης ΕΜΠ
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς
Μέλος:
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Υποστηρικτικό Υλικό Μαθημάτων
Σύντομο Βιογραφικό
Ανακοινώσεις - Ανοικτές Επιστολές
Δημοσιεύματα στον Τύπο με Αναφορές
Αξιολόγηση ΕΜΠ (1997-1999)
Παιδεία - Ανώτατη Εκπαίδευση: Αρθρα, Παρουσιάσεις, Απόψεις
Expert Judgments about RD&D and the Future of Nuclear Energy

Καθηγητής,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ,
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Εργαστήρια Μηχανολόγων Μηχανικών
Κτίριο "Κ"
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Ζωγράφου

Τηλ. +30 210 772 2910
Fax : +30 210 772 2914
e-mail: ses@nuclear.ntua.gr
Προσωπική Σελίδα: http://nuclear.ntua.gr/ses

 

 

ses@nuclear.ntua.gr