Κεντρική σελίδα
Πρύτανης ΕΜΠ
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς
Μέλος:
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Υποστηρικτικό Υλικό Μαθημάτων
Σύντομο Βιογραφικό
Ανακοινώσεις - Ανοικτές Επιστολές
Δημοσιεύματα στον Τύπο με Αναφορές
Αξιολόγηση ΕΜΠ (1997-1999)
Παιδεία - Ανώτατη Εκπαίδευση: Αρθρα, Παρουσιάσεις, Απόψεις
Expert Judgments about RD&D and the Future of Nuclear Energy

Σίμος Ε. Σιμόπουλος
Βιογραφικό Σημείωμα

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1970). Εχει κάνει Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το οποίο του έχουν απονεμηθεί οι τίτλοι Diploma of Imperial College και Ph.D in Mechanical Engineering (1978), για την επιστημονική του έρευνα στη θερμοϋδραυλική ανάλυση μεγάλων ενεργειακών συστημάτων. Υπηρετεί στο ΕΜΠ επί σαράντα χρόνια συνεχώς, έχοντας σταδιοδρομήσει σε όλες τις θέσεις της διδακτικής ερευνητικής ιεραρχίας από τη θέση του Αμισθου Επιμελητή (1971) ως τη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1992) όπου υπηρετεί ως σήμερα, στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας στον οποίο είναι Διευθυντής.

Τον Ιούνιο 2000 εξελέγη Αντιπρύτανης του ΕΜΠ (θητεία 2000-2003). Εχει διατελέσει επανειλημμένα Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας (1996-97 & 2004-Σήμερα). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, της Διεθνούς Εταιρείας Ακτινοφυσικής και της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης. Εκπροσωπεί, από το 1992, την Ελλάδα στον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ. Εχει διοργανώσει στη Ελλάδα (2002) το 7ο Διεθνές Συνέδριο "Natural Radiation Environment" (διοργανώνεται διεθνώς ανά πενταετία και θεωρείται το πλέον έγκυρο στο αντικείμενο της ραδιοπεριβαλλοντικής), με αντικείμενο τη σπουδή και την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με ενεργειακά και ραδιοπεριβαλλοντικά θέματα. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη θερμοϋδραυλική ανάλυση μεγάλων ενεργειακών συστημάτων, στη ραδιοπεριβαλλοντική ανάλυση και προστασία και στα θέματα μελέτης της διασποράς και χαρτογράφησης ραδιενεργών προϊόντων σχάσεως στο περιβάλλον. Το έργο του σχετικά με τη ρύπανση από το ατύχημα στο Chernobyl έχει τύχει αναγνώρισης από Διεθνείς Οργανισμούς. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών του προσπαθειών έχουν δημοσιευθεί σε περίπου 120 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει στο ΕΜΠ περί τις 120 Διπλωματικές Εργασίες και 10 Διδακτορικές Διατριβές.

Εχει διοικήσει, τα τελευταία 15 χρόνια, μεγάλες μονάδες τόσο στον Ακαδημαϊκό Χώρο όσο και ευρύτερα στο Δημόσιο Τομέα, παράλληλα πάντοτε και συνεχώς με την αδιάλειπτη άσκηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών καθηκόντων του στο Ιδρυμα, όπως κάθε φορά η κείμενη νομοθεσία το επέτρεπε. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1993-1997), Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1999-2001 & 2003-2005), Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ε.Μ.Π. (2000-2003), Μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΕΣ (2004-2006), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας ΟΑΣΑ και Πρόεδρος όλων των θυγατρικών του Εταιρειών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ (Μάιος 2004 Αύγουστος 2006), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αύγουστος 2006 Ιανουάριος 2009), Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής "Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας" (επελέγη για συγκεκριμένης διάρκειας θητεία, Μάιος 2009 Ιανουάριος 2010).

Το Ιδρυμα του ανέθεσε τη θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Εργου "Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Εργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΜΠ", κατά τη διετία 1997-99, το οποίο υλοποιήθηκε από την ίδια την Πολυτεχνειακή Κοινότητα και διαπρεπείς έλληνες και ξένους συμβούλους-καθηγητές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αντιπρύτανης ΕΜΠ, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παρακολούθηση των Οικονομικών Θεμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και συμμετείχε στη σχεδίαση και παρακολούθηση της πορείας των δύο ΕΠΕΑΕΚ στο πλαίσιο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών ΑΕΙ, μετά από σχετική ανάθεσή της. Είναι γνωστοί οι αγώνες του για την αναγνώριση της ισοτίμησης με Master του Διπλώματος του ΕΜΠ.

Τον Ιούνιο 2010 εξελέγη Πρύτανης του ΕΜΠ (θητεία 2010-2014).

 

 

ses@nuclear.ntua.gr